Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.), για το οικ. έτος 2011

Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011
image_print