Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Καθορισμός τελών ελεγχόμενης στάθμευσης και προστίμων αυτής για το οικ. έτος 2023

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2022
image_print