Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Καθορισμός τέλους ακίνητης περιουσίας, (ΤΑΠ), για το οικ. έτος 2017

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016
image_print