Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Καθορισμός τέλους ακίνητης περιουσίας, (ΤΑΠ), για το οικ. έτος 2021

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2021
image_print