Καθορισμός τέλους χρήσης για το Θεατράκι Αγίας Βαρβάρας «Σωκράτης Δημητριάδης» και χρήση αίθουσας «Ελευθερία» για το οικ. έτος 2021