Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το οικ. έτος 2024

Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2024
image_print