Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Καθορισμός του ανώτατου αριθμού αδειών συμμετοχής στην Χριστουγεννιάτικη αγορά της Ονειρούπολης καθώς και καθορισμός επιτρεπτών ειδών πώλησης ανά άδεια στους ξύλινους οικίσκους εντός του Δημοτικού Κήπου

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016
image_print