Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Καθορισμός του δικαιώματος χρήσης του Α΄ και Β΄ Νεκροταφείου του Δήμου Δράμας και των Τοπικών Διαμερισμάτων, για το οικ. έτος 2011

Τρίτη, 26 Απριλίου 2011
image_print