Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Καθορισμός του συντελεστή τέλους συντεταγμένων ΧΨΖ του Αστικού Τοπογραφικού Δικτύου (ΑΤΔ) για το οικ. έτος 2023

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2022
image_print