Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΚΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΙ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018
image_print