Κίνηση διαδικασίας επαναδημοπράτησης αγροτεμαχίων σχολικού κλήρου κοινότητας Κουδουνίων, Μαυροβάτου και αγροτικού κλήρου κοινότητας Κουδουνίων