Κίνηση διαδικασίας επαναδημοπράτησης του αγροτεμαχίου με αριθμό 156/1 αγροτικού κλήρου Κοινότητας Μικροχωρίου