Κίνηση διαδικασίας επαναδημοπράτησης του κυλικείου του Αθλητικού Πολιτιστικού Κέντρου «Δ. ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ», σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 196 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»

Τρίτη, 28 Απρίλιος 2020
image_print