Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 11 ΜΗΝΩΝ ΜΑΙΟΥ -ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021
image_print