Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 11

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017
image_print