Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Τετάρτη, 5 Απρίλιος 2017
image_print