Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

KΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 11

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017
image_print