Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021
image_print