Οικονομική Επιτροπή

Κήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια Εξοπλισμού (Hardware) και Λογισμικού (Software)» ως άγονου και την επανάληψη αυτού με τους ίδιους όρους

Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2021
image_print