Οικονομική Επιτροπή

Κήρυξη του διαγωνισμού “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)” ως άγονου

Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2023
image_print