Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Λοιποί φόροι και τέλη. Ανταποδοτικό τέλος κοπής δένδρων επί του γηπέδου Ξηροποτάμου

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2022
image_print