1

λοιπού εξοπλισμού (γάντζους, σωλήνες, φορεία κ.α.),