Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Λήψη απόφασης για έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων παράνομης απόρριψης απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2022
image_print