Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Λήψη απόφασης για εξαίρεση αγροτεμαχίου από τη διαδικασία της δημοπράτησης

Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017
image_print