Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Α΄ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΟ ΝΠΔΔ

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2022
image_print