Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε τρίτο της εργασίας: ”Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ” για το έτος 2021, μέσω ανοικτής διαδικασίας δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020
image_print