Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης της υπηρεσίας « Παροχή Υπηρεσιών ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, επιβράβευσης του κοινού για την ανακύκλωση με διαδικτυακά μέσα και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα » σε τρίτο, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας με ίδια μέσα του Δήμου

Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2021
image_print