Οικονομική Επιτροπή

Λήψη απόφασης για την διενέργεια διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών (αρ. μελέτης 9/2018 – Παράρτημα Ι), έγκριση του σχεδίου όρων διακήρυξης, συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών του συγκεκριμένου διαγωνισμού, συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης.

Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019
image_print