Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κατά χρήση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας, υδροφόρου οχήματος της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου

Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021
image_print