Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής συμβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου μας για το έτος 2024

Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2024
image_print