Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση της υπηρεσίας« Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας » σε τρίτο με τη διενέργεια πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015
image_print