Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Λήψη εκ νέου απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής συμβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου Δράμας για το έτος 2021

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020
image_print