Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Λήψη οριστικής απόφασης για την επιλογή δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, στην επιτροπή του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/1981, για την διεξαγωγή δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου, για το διάστημα από 01-09-2014 έως 31-12-2014 (σχετική η 438/2014 ΑΔΣ)

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014
image_print