Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Λύση Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) υπαλλήλου του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, λόγω οικειοθελής παραίτησης για διορισμό μόνιμης θέσης στο Δημόσιο

Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2022
image_print