Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Λύση της υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλου του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020
image_print