Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας

Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021
image_print