Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020
image_print