Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2021
image_print