Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020
image_print