Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Λειτουργία παιδότοπου χωρίς άδεια, ιδιοκτησίας Θεοδωρίδης & Σία ΟΕ,στην Δ.Κ. Δράμας, στο 4ο χιλιόμετρο Δράμας –Θεσσαλονίκης

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011
image_print