Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑΣ

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014
image_print