1

ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑΣ