Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Μ.Α.Π.-ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΦΕΚ 2208/8-6-19 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ..

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2022
image_print