1

Μελέτη για τη δημιουργία – αναβάθμιση δικτύου μονοποτιών, διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας εντός των διοικτητικών ορίων της ΔΕ Σιδηρονέρου του Δήμου Δράμας