Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Μέσα ατομικής προστασίας Πολυετή υποχρέωση που αφορά τα έτη 2019, 2020, 2021 Για το έτος 2019 στον ΚΑ 20.6061 ποσό 0, 00€, για το έτος 2020 στον ΚΑ 20.6063.01 ποσό 36.048,00€ και για το έτος 2021 στον ΚΑ 20.6063.01 ποσό 12.016,00 €

Τρίτη, 2 Μάρτιος 2021
image_print