Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Μεταφορά 2ης δόσης της Κοινοτικής συμμετοχής της πράξης CB Water Geopark στα πλάισια της “Ευρωπαϊκης Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας 2014-2020” στον Εταίρο Center for Sustainable Development of the Mountain

Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2021
image_print