Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Μεταφορά 2ης δόσης της Κοινοτικής συμμετοχής της πράξης LYSIS στα πλάισια της “Ευρωπαϊκης Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας 2014-2020” στο Δήμο BLAGOEVGRAD

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020
image_print