Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Μεταφορά Κοινοτικής συμμετοχής 1ης επαλήθευσης δαπανών της πράξης CB WATER GEOPARK στα πλαίσια της “Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας 2014-2020” στο Δήμο Χατζηδήμοβο (Δικαιούχος 3)

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020
image_print