Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Μεταφορά Κοινοτικής συμμετοχής 2ης επαλήθευσης δαπανών της πράξης CB WATER GEOPARK στα πλαίσια της “Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας 2014-2020” στο Δήμο Χατζηδήμοβο (Δικαιούχος 3)

Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2021
image_print