Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Μεταφορά Κοινοτικής συμμετοχής επαλήθευσης δαπανών της πράξης CB ACTIVE YOUTHS στα πλαίσια της “Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας 2014-2020” (Δικαιούχος 5)

Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2021
image_print